Quy Định Đổi Trả Hàng Hóa  

1. Hàng bị lỗi, giao nhầm, giao thiếu:

  • Khách hàng cần kiểm tra hàng hóa ngay tại thời điểm nhận hàng đối với khách hàng nội thành (không quá 48h với khách hàng tỉnh sau khi xuất kho)
  • Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu đổi trả nếu có vấn đề trên.
  • Chi phí đổi trả do công ty Hải An thanh toán.
  • Sau khi ký nhận hàng đối với khách hàng nội thành (hoặc quá thời gian 48h đối với khách hàng ở tỉnh), công ty không giải quyết khiếu nại về số lượng, chủng loại cũng như thời hạn sử dụng

2. Hàng không bị lỗi:

Khách hàng có thể đổi sản phẩm A sang sản phẩm B trong thời gian 15 ngày kể từ khi phát sinh đơn hàng với điều kiện:

  • Có sự trao đổi và được sự đồng ý của Hải An JSC
  • Hàng hóa còn nguyên nhãn mác và thời gian sử dụng đủ dài.
  • Các chi phí đổi trả do khách hàng thanh toán.

(Chú ý: Hải An không đổi trả với các loại hàng hóa sử dụng có tiêu hao)