Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Máy định lượng đường FEST RC16  × 1 4.280.000
Tạm tính 4.280.000
Tổng 4.280.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý Đơn hàng. Hải An JSC cam kết bảo mật tốt nhất thông tin này, tránh rò rỉ ra ngoài.