CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi biết rằng sự bảo mật riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cám kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng sử dụng dịch vụ của HaiAnJsc.com. Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này. Khi có thay đổi về chính sách, chúng tôi sẽ sửa đổi bằng cách đăng tải lên trong HaiAnJSC.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ hiệu lực đăng tải.

Thông tin chúng tôi thu thập

 • Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên HaiAnJsc.com, bạn cần phải cung cấp các thông tin của mình như sau:
 • Tên công ty, tên cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

HaiAnJsc.com bảo vệ việc lưu trữ và thông tin cá nhân người dùng như thế nào?

 • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo vệ thông tin.

Sử dụng thông tin của người dùng

Mục tiêu của HaiAnJsc.com là mang lại cho Doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 • Gửi Email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng chung
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không tiết lộ hay cung cấp thông tin các nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.
 • Cho phép bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên HaiAnJsc.com hoặc dịch vụ mới có liên quan tới HaiAnJsc.com

Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên Website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

Scroll to Top