Bảng giá SEO Tổng thể Website

GÓI START-UP

6 - 12 tháng
120 - 250 Triệu
 • < 150 từ khóa
 • 30% Từ khóa Top 5
 • 80% Từ khóa Top 10
 • Thời gian SEO: 6 - 12 tháng
 • Độ bao phủ thông tin toàn ngành
 • Nghiệm thu theo Quý hoặc Tháng
 • Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả

GÓI BASIC

6 - 12 tháng
250 - 450 Triệu
 • Từ 150 - 300 từ khóa
 • 40% Từ khóa Top 5
 • 100% Từ khóa Top 10
 • Thời gian SEO: 6 - 12 tháng
 • Độ bao phủ thông tin toàn ngành
 • Nghiệm thu theo Quý hoặc Tháng
 • Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả

GÓI SUPER

6 - 12 tháng
Liên hệ
 • Từ 300 từ khóa trở lên
 • 50% Từ khóa Top 5
 • 100% Từ khóa Top 10
 • Thời gian SEO: 6 - 12 tháng
 • Độ bao phủ thông tin toàn ngành
 • Nghiệm thu theo Quý hoặc Tháng
 • Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả
Scroll to Top